Mgr.art. Sylvia Kurpašová   spev / klavír

Spev ju bavil už od útleho detstva, kedy sa úspešne zúčastňovala mnohých speváckych súťaží. 

 

Neskôr, keď sa rohodla pre štúdium na žilinskom konzervatóriu, dostala možnosť popri vážnej hudbe spievať aj swingovú hudbu a prezentovať jej prvý jazzový repertoár s big bandom pod vedením M. Belorida.

 

Svoj vysokoškolský titul v odbore "operný spev" získala počas štúdia v Banskej Bystrici, pri ktorom sa jej smerovanie pomaly, ale isto začalo upriamovať na jazzovú hudbu a najväčších svetových interpretov tohto fenoménu.

 

Okrem umeleckého účinkovania pôsobí aj ako pedagóg spevu s dlhoročnou praxou

 

 

Swingová hduba - hudobníci

Mgr.art. Miroslav Poprádi   -  klarinet / saxofón

Swingová huba - hudobníci

 

Svoju "dráhu"  muzikanta začal počas štúdia na Bratislavskom konzervatóriu, aj keď jeho smerovanie k jazzu a swingovej hudbe bolo nasmerované už oveľa skôr.

Aktuálne  je členom mnohých hudobných telies a formácií zameraných najmä na jazzovú a swingovú  hudbu, ako aj na starú americkú hudbu, ktorá vznikla začiatkom minulého storočia v  New Orleans - "Dixieland"  a Main Stream ( hlavný prúd jazzovej hudby 50.rokov )  

 

 

 

 

Taktiež bol členom medzinárodného Európskeho jazzového telesa "Swinging Europe 2011" pod licenciou EBU ( European Broadcast Union ) ako hráč na prvý tenor saxofón a klarinet.

V súčasnosti vykonáva aj pedagogickú činnosť a je členom niekoľkých významných hudobných zoskupení.

 

 

Henrich Gondáš    spev / trúbka

 

Jehoj príjemný charizmatický hudobný a vokálny prejav, je s obľubou sledovaný mnohými fanúšikmi staršej jazzovej hudby najmä dôležitým odkazom z prameňov pôvodného jazzového štýlu "hot" a dixielandu.

 

Rodák z Lučenca stále dokazuej, že trúbka je veľmi príjemny a atraktívny hudobný nástroj, neodmyslitelným pre swingovú a jazzovú hudbu, ako aj dôležetým korením pre modernejšiu  tanečnú hudbu a latino.

hudby r

 

 

Swingová huda - hudobníci

Peter Palaj    jazzová gitara

 

Mladý talentovaný hudobník - gitarista , milovník čistého bebopového hudobného prejavu - vyhľadávaný jazzovými hudobníkmi pre svoju brilantnú a zároveň veľmi osobnú a duchaplnú hru.

V súčasnosti je poslucháčom jazzového oddelenia na hudobnej fakulte JAMU v Českej Republike, kde študuje dejiny a kultúru americkej hudobnej  scény, ako aj samotnú problematiku gitarovej hry na odbornej úrovni.

 

 

 

Swingová hudba - hudobníci